Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

curlydarcey
20:27
0491 390b 480
Reposted byMezamebreatheslow123comiendoliricabeautyandthebeat
curlydarcey
20:26
0452 3e2a 480
A wieczorową porą #timeformask #spaday #relax Jedna z lepszych masek z płachcie @skin79polska 👌😍 Bardzo ładnie oczyszcza, a zarazem nawilża skórę. 

curlydarcey
20:25
0424 57bf 480
Wiosna to okres, w którym wiele kobiet pragnie zadbać o swoją skòrę. 👌 Co możemy zrobić by prezentować się jak najlepiej - zaczerpnąć wiedzy z książki #emiliehebert Beauty&Food. 😍 Rady zawarte w pierwszej części stanowią odpowiedź na konkretne problemy skóry i włosów. W drugiej części książki znajduje się trzydzieści przepisów, głównie wegetariańskich. Wygląd jest odzwierciedleniem tego co jemy

curlydarcey
20:24
0388 30b9 480
Reposted bycoeurinabreatheslow123Skydelan
curlydarcey
20:24
curlydarcey
20:23
0365 6481 480
Reposted byRozaa Rozaa
curlydarcey
20:22
curlydarcey
20:21
0334 d171 480
Reposted byelusivelamujercomiendoliricabeinthetediousuncle
curlydarcey
20:15
0237 62eb 480
Reposted byBlueBerryyyrainingmanasalluhikissgirlmartSkydelan
curlydarcey
20:14
curlydarcey
20:13
0219 909a 480
Reposted byslodziakSkydelanrudaizia
curlydarcey
20:13
0199 949d 480
Reposted byunspokennnncomiendoliricaSkydelan
curlydarcey
20:12
0196 5d58 480
Reposted bySkydelan Skydelan
curlydarcey
20:12
0180 407f 480
Reposted byrainingmanSkydelan
curlydarcey
20:11
0173 8a8a 480
curlydarcey
20:07
0034 2443 480
Reposted byhaszraa haszraa
curlydarcey
17:42
5788 fc1d 480
curlydarcey
17:40
5779 8f70 480
Reposted bykaatee kaatee
curlydarcey
17:40
5771 e00d 480
Reposted bybadbloodbullet00slodziakkajajaja
curlydarcey
17:39
5766 1216 480
Reposted bybreatheslow123feniculumbzdurnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl